Ansökan om studieuppehåll

 • Studieuppehåll innebär att du gör tillfälligt uppehåll i påbörjade studier och har för avsikt att komma tillbaka en senare termin. Om du har särskilda skäl för studieuppehållet som kan styrkas med intyg, kan du beviljas studieuppehåll med garanterad plats på utbildningen.

  Särskilda skäl för studieuppehåll kan vara; 

  • Graviditet, barns födelse,
  • Föräldraledighet, vård av barn
  • Medicinska skäl
  • Sociala skäl
  • Värnplikts- och civilpliktstjänstgöring, 
  • Studentfackliga uppdrag,
  • Militär grundutbildning enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning,
  • Tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332 om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag.

  Studieuppehåll av andra skäl än ovan kan beviljas utifrån utbildningens förutsättningar.


  Observera!

  • Det är inte möjligt att studera eller genomföra prov under ett beviljat studieuppehåll. Tänk därför igenom från vilket datum du ansöker om studieuppehåll. Högskolan rekommenderar dig att kontakta   studie- och karriärvägledare  för vägledning och råd innan du skickar in ansökan om studieuppehåll.
  • Om förändringar av utbildningen sker under beviljat studieuppehåll kan det komma att krävas kompletteringar av dig inför eller i anslutning till återkomsten. En individuell studieplan kan då behöva upprättas. 
  • Vid förändringar inom ett program kan utbildningstiden efter ett studieuppehåll komma att förlängas.
  • Du läser enligt den kurs/utbildningsplan som är gällande då studierna återupptas. 
  • Studieuppehåll beviljas med reservation att kursen/programmet inte längre ges när du ska återuppta dina studier. 
  • Du ansvarar själv för att meddela CSN om du beviljas studieuppehåll.
  • Lärarlyftets kurser och utbildningar är uppdragsutbildningar och omfattas inte av högskoleförordningens bestämmelser. Det finns därmed ingen rätt till studieuppehåll för en deltagare i Lärarlyftets uppdragsutbildningar.
 • Tecken kvar
 • Jag styrker mina skäl för studieuppehåll och bifogar följande intyg:

 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
  • Observera: När du har fyllt i blanketten och skickat in den är det viktigt att du inte stänger ner webbsidan, utan att du stannar kvar på den tills dess att du får en bekräftelse på att ett ärende har skapats. 

   Om du vill kommunicera med oss ange ärendenumret i bekräftelsen.