Välkommen till Högskolan Kristianstads formulär

Här kommer flera formulär att läggas upp allt eftersom. Webbsidan är under uppbyggnad. Har du några frågor i anslutning till formulären är du välkommen att kontakta oss via telefon 044-250 31 00 eller skicka e-post till student@hkr.se


Välj formulär:


 •  Anmälan om studieavbrott på program 
  Studieavbrott innebär att du avsäger dig din plats. Om du avbryter dina studier får du bara återkomma till utbildningen i mån av plats. 

 • Ansökan om studieuppehåll 
  Studieuppehåll innebär att du gör tillfälligt uppehåll i påbörjade studier och har för avsikt att komma tillbaka en senare termin. Om du har särskilda skäl för studieuppehållet som kan styrkas med intyg, kan du beviljas studieuppehåll med garanterad plats på utbildningen.
 •  Ansökan om anstånd 
  Om du som har antagits till en utbildning och inte kan påbörja dina studier kan du ansöka om anstånd med studiestarten. Om du har särskilda skäl för anstånd som kan styrkas med intyg kan du beviljas anstånd. Ett beslut om anstånd med studiestarten innebär att du får påbörja studierna vid ett senare, i beslutet bestämt, tillfälle.
 •  Ansökan om byte av examinator 
  Enligt 6 kap. 22 § högskoleförordningen har en student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.