Anmälan om studieavbrott inom program

 • Studieavbrott på en fristående kurs kan du göra i Ladok för student. Om du inte kan komma åt kursen i Ladok går det bra att mejla till student@hkr.se för att få hjälp. 

 • Läs igenom och godkänn informationen nedan innan du fyller i blanketten:

  Om du anmäler studieavbrott innebär det att din antagning på aktuellt programtillfälle upphör att gälla. Studieavbrott innebär dessutom att du inte är garanterad plats om du önskar återuppta studierna vid ett senare programtillfälle.

  Om du däremot planerar att komma tillbaka till utbildningen, bör du i första hand ansöka om studieuppehåll. Studieuppehåll beviljas normalt om du som student innehar något av de särskilda skäl som anges i Universitets- och högskolerådets föreskrifter, t.ex. föräldraledighet, militärtjänstgöring, sjukskrivning. 

  Tänk på!

  Är du osäker på om studieavbrott är rätt för dig, boka gärna samtal med studie- och karriärvägledare.

  Invänta betyg som är under rättning innan du anmäler studieavbrott.

  Anmäl ändrade förhållanden till CSN om du är beviljad studiemedel.

  Anmäl rätt avbrottsdatum eftersom det kan få konsekvenser för till exempel studiestöd från CSN eller ersättning från a-kassa.


 • Ange årtal med 4 siffror
  Tecken kvar
 • Registrering av resultat/betyg kan inte göras om ett studieavbrott är registrerat i Ladok. Avvakta därför att anmäla studieavbrott tills resultat/betyg du väntar på är registrerat.
 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
 • Observera: När du har fyllt i blanketten och skickat in den är det viktigt att du inte stänger ner webbsidan, utan att du stannar kvar på den tills dess att du får en bekräftelse på att ett ärende har skapats. 

  Om du vill kommunicera med oss ange ärendenumret i bekräftelsen.