Ansökan om anstånd

 • Har du påbörjat och registrerat dig på utbildningen är det studieuppehåll du ska söka.

 • Om du som har antagits till en utbildning och inte kan påbörja dina studier kan du ansöka om anstånd med studiestarten. Om du har särskilda skäl för anstånd som kan styrkas med intyg kan du beviljas anstånd. Ett beslut om anstånd med studiestarten innebär att du får påbörja studierna vid ett senare, i beslutet bestämt, tillfälle.

  Särskilda skäl för anstånd kan vara; 

  • Graviditet, barns födelse,
  • Föräldraledighet, vård av barn,
  • Medicinska skäl,
  • Sociala skäl,
  • Värnplikts- och civilpliktstjänstgöring,
  • Studentfackliga uppdrag,
  • Militär grundutbildning enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning,
  • Uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ledigheten dokumenterad genom beslut av arbetsgivaren om att inte bevilja begärd ledighet.
  • Tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag.

  Anstånd av andra skäl än ovan kan beviljas utifrån utbildningens förutsättningar.


  Observera!

  • Du som har blivit antagen till en utbildning och vill ansöka om anstånd måste tacka ja till din plats på det sätt som framgår av antagningsbeskedet. Du ska däremot INTE registrera dig på utbildningen.
  • Anstånd beviljas normalt till nästa start för utbildningen.
  • Anståndstiden får uppgå till högst 18 månader om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid.
  • Du läser enligt den kurs/utbildningsplan som är gällande då studierna påbörjas.
  • Anstånd beviljas med reservation att kursen/programmet inte längre ges när du ska påbörja dina studier. 
  • Du ansvarar själv för att meddela CSN om du beviljas anstånd.
  • Lärarlyftets kurser och utbildningar är uppdragsutbildningar och omfattas inte av högskoleförordningens bestämmelser. Det finns därmed ingen rätt till anstånd för en deltagare i Lärarlyftets uppdragsutbildningar.
 • Tecken kvar
 • Jag styrker mina skäl för anstånd och bifogar följande intyg:

 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
  • Observera: När du har fyllt i blanketten och skickat in den är det viktigt att du inte stänger ner webbsidan, utan att du stannar kvar på den tills dess att du får en bekräftelse på att ett ärende har skapats. 

   Om du vill kommunicera med oss ange ärendenumret i bekräftelsen.